Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Rozvoj klíčových kompetencí u adolescentů
Název práce v češtině: Rozvoj klíčových kompetencí u adolescentů
Název v anglickém jazyce: Development of key competences of adolescents
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Schlegelová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2008
Datum zadání: 27.10.2008
Datum a čas obhajoby: 21.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2009
Oponenti: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK