Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zaměstnávání cizinců na území České republiky
Název práce v češtině: Zaměstnávání cizinců na území České republiky
Název v anglickém jazyce: Employing foreigners in the territory of the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2008
Datum zadání: 04.11.2008
Datum a čas obhajoby: 03.06.2010 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2010
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK