Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Průběžné odhadování modelů závislostí diskrétních veličin na spojitých s aplikací na obchodování s futures
Název práce v jazyce práce (slovenština): Průběžné odhadování modelů závislostí diskrétních veličin na spojitých s aplikací na obchodování s futures
Název práce v češtině: Průběžné odhadování modelů závislostí diskrétních veličin na spojitých s aplikací na obchodování s futures
Název v anglickém jazyce: Recursive estimation of models relating discrete-valued variables to continuous-valued ones applied to trading with futures
Klíčová slova: Bayesovske odhadovani, rekurzivny algoritmus, logisticka regrese, futures
Klíčová slova anglicky: Bayesian estimation, recursive algorithm, logistic regression, futures
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2012
Datum zadání: 22.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.12.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Řešitel prostuduje průběžné bayesovské odhadování a klasické odhadování modelů typu logistická regrese. Dále navrhne přibližné odhadování, které je možno používat průběžně. Algoritmus otestuje v prostředí Matlab na poskytnutých reálných datech pro neanticipativní modelování závislosti neanticipativní stategie obchodující s futures.
Seznam odborné literatury
[1] Peterka, V.: Bayesian systém identification, in Trends and Progress in System Identification. P.Eykhoff, Ed., pp. 239-304. Pergamon Press, Oxford, 1981
[2] The Matlab Inc.: Matlab documentation, vol. MA 01760-2098, Natick, 2000
[3] Karný, M. and Andrýsek, J.: Equivalence-motivated non-linear recursice estimation, in IFAC Workshop Adaptation and Learning in Control and Signal Processing /9/. Fradkov, A.L. and Andrievsky, B.R. (eds.). IFAC, 2007

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK