Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podíl Jana Antonína Quitainera na plastické výzdobě Strahovského kláštera. Sonda do vztahů mezi pozdně barokním sochařem a jeho mecenášem
Název práce v češtině: Podíl Jana Antonína Quitainera na plastické výzdobě Strahovského kláštera. Sonda do vztahů mezi pozdně barokním sochařem a jeho mecenášem
Název v anglickém jazyce: Johann Anton Quitainer's contribution to the sculptural decoration of the Strahov monastery in Prague. An examination of the relations between the late baroque sculptor and his patron
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Horyna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2008
Datum zadání: 29.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tomáš Hladík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK