Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Design a syntéza selektivních chelatantů dvojmocného manganu
Název práce v češtině: Design a syntéza selektivních chelatantů dvojmocného manganu
Název v anglickém jazyce: Design and synthesis of selective manganese(II) chelators
Klíčová slova: přemostěný cyklam, fosfonát, fosfinát, pendantní skupiny, mangan
Klíčová slova anglicky: cross-bridged cyclam, phosphonate, phosphinate, pendant arms, manganese
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2009
Datum zadání: 29.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: RNDr. Jiří Tauchman, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Příprava derivátů ethylenem 1,8-přemostěného cyklamu s koordinujícími pendantními skupinami a studium jejich koordinačních vlastností.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK