Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Financování a provoz fotbalového stadionu v podmínkách České republiky
Název práce v češtině: Financování a provoz fotbalového stadionu v podmínkách České republiky
Název v anglickém jazyce: Financing and function of football stadium in the condition of the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.09.2008
Datum zadání: 16.09.2008
Datum a čas obhajoby: 04.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2010
Oponenti: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá problémy financování a provozu fotbalového stadionu. Práce se zaměřuje na specifické alternativy využití zařízení, které mají zásadní vliv na financování stadionu. Tyto funkce jsou zde podrobně analyzovány, zároveň je hodnocena jejich efektivita v návaznosti na úspěšné fungování. Na základě interpretace poznatků autor stanoví možnosti v samofinancování fotbalového stadionu v České republice a identifikuje způsoby, jakými lze maximalizovat prostředky získávané při provozu.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is focused on the problems of financing and functioning of a football stadium. The thesis targets the specific alternatives of the usage of the facility, which have a cardinal influence on financing of the stadium. These functions are analyzed hereinafter, together with evaluating their effectiveness in connection with effectual functioning. The author will determine the possibilities of stadia self-financing in the Czech Republic on the basis of the interpretation of findings and will identify the ways whereby assets obtained from functioning can be maximized.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK