Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československo v roce 1957 v rámci východního bloku
Název práce v češtině: Československo v roce 1957 v rámci východního bloku
Název v anglickém jazyce: Czechoslovakia in 1957 in frame of easter block
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2008
Datum zadání: 15.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 12.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK