Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketingový plán tanečního centra
Název práce v češtině: Marketingový plán tanečního centra
Název v anglickém jazyce: Marketing plan of Dance centre
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Malecha
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2007
Datum zadání: 15.09.2007
Datum a čas obhajoby: 24.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Oponenti: Oponent B
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vytvoření návrhu nového tanečního centra v Praze, zhodnocení konkurenčních center, návrh na propagaci vlastního tanečního centra
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK