Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informační andraelementaristika
Název práce v češtině: Informační andraelementaristika
Název v anglickém jazyce: Information andraelementaristic
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.09.2008
Datum zadání: 09.09.2008
Datum a čas obhajoby: 09.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Ing. Irena Fialová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK