Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ohrožení dítěte v problematickém prostředí rodiny
Název práce v češtině: Ohrožení dítěte v problematickém prostředí rodiny
Název v anglickém jazyce: Child exposure in a problematic family environment
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.09.2008
Datum zadání: 08.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 11.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK