Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamické chování těhotenského břicha a dyskomfort ve vysokém stupni těhotenství
Název práce v češtině: Dynamické chování těhotenského břicha a dyskomfort ve vysokém stupni těhotenství
Název v anglickém jazyce: Dynamic Response of Pregnant Belly and Discomfort in Late Stage of Pregnancy
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.09.2008
Datum zadání: 26.10.2008
Datum a čas obhajoby: 05.10.2009 11:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:05.10.2009
Datum proběhlé obhajoby: 05.10.2009
Oponenti: Ing. Petr Kubový
 
 
 
Konzultanti: Ing. František Lopot, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK