Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Domácí násilí na ženách a seniorech
Název práce v češtině: Domácí násilí na ženách a seniorech
Název v anglickém jazyce: Home Violence on Women and Seniors
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Vorlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.09.2008
Datum zadání: 06.09.2008
Datum a čas obhajoby: 07.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2010
Oponenti: Mgr. Martin Jelínek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK