Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Holanova definitiva Žánrové a tvárné principy Holanovy pozdní lyriky
Název práce v češtině: Holanova definitiva Žánrové a tvárné principy Holanovy pozdní lyriky
Název v anglickém jazyce: Holan´s Legacy. Genre and Forming Principles of Holan´s Late Lyric Poetry
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.09.2008
Datum zadání: 24.02.2011
Datum a čas obhajoby: 04.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Vladimír Justl, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK