Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální vztahy klientů chráněného bydlení BONA, o.p.s.
Název práce v češtině: Sociální vztahy klientů chráněného bydlení BONA, o.p.s.
Název v anglickém jazyce: Social relations of clients in BONA, o.p.s. sheltered facilities
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václava Probstová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.08.2008
Datum zadání: 08.08.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 08.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK