Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geographical indications in EU and key lessons for Korea
Název práce v češtině: Geographical indications in EU and key lessons for Korea
Název v anglickém jazyce: Geographical indications in EU and key lessons for Korea
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.07.2007
Datum zadání: 02.07.2007
Datum a čas obhajoby: 26.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2008
Oponenti: prof. Ing. Milan Sojka, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK