Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Robot Localization
Název práce v češtině: Lokalizace robotů
Název v anglickém jazyce: Robot Localization
Klíčová slova: robotics, localization, GPS, Monte Carlo Localization
Klíčová slova anglicky: robotics, localization, GPS, Monte Carlo Localization
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2008
Datum zadání: 10.09.2008
Datum a čas obhajoby: 24.09.2012 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2012
Oponenti: prof. Branislav A. Borovac
  prof. Dr. rer. nat. Achim Gottscheber
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK