Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ovlivnění fyzioterapeutické léčby u dětí se spastickou formou DMO po aplikaci botulotoxinu do dolních končetin
Název práce v češtině: Ovlivnění fyzioterapeutické léčby u dětí se spastickou formou DMO po aplikaci botulotoxinu do dolních končetin
Název v anglickém jazyce: The influence of botulotoxin application in lower extremities on physiotherapy of children with a spastic form of infantile cerebral palsy
Klíčová slova: Dětská mozková obrna, spasticita, botulotoxin A, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: Cerebral palsy, spasticity, Botulinum toxin A, Physical therapy
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Irena Zounková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2008
Datum zadání: 29.05.2008
Datum a čas obhajoby: 26.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2008
Oponenti: Mgr. Hana Prajerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK