Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Violence and formal challenge in the plays of Sarah Kane and Martin Crimp
Název práce v češtině: Formální inovace a fenomén násilí v dramatech Sarah Kane a Martina Crimpa
Název v anglickém jazyce: Violence and formal challenge in the plays of Sarah Kane and Martin Crimp
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2008
Datum zadání: 27.05.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK