Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Propagace České republiky jako neobjevené golfové destinace
Název práce v češtině: Propagace České republiky jako neobjevené golfové destinace
Název v anglickém jazyce: Promotion of the Czech repulic as on undiscovered golf destination
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Nora Dolanská
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2008
Datum zadání: 16.01.2008
Datum a čas obhajoby: 27.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2009
Oponenti: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK