Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Stav rozvoje sociálního kapitálu v českém gymnaziálním školství
Název práce v češtině: Stav rozvoje sociálního kapitálu v českém gymnaziálním školství
Název v anglickém jazyce: State of Development of Social Capital in Czech Grammar Schools
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladimíra Hovančíková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2008
Datum zadání: 26.05.2008
Datum a čas obhajoby: 23.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Oldřich Šik
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK