Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pražské Vršovice očima svých obyvatel
Název práce v češtině: Pražské Vršovice očima svých obyvatel
Název v anglickém jazyce: The Prague District Vršovice in the Eyes of its Inhabitants
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloslava Turková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.05.2008
Datum zadání: 20.05.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK