Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Veřejná správa a komunikace s občany - příklad Aarhuské úmluvy
Název práce v češtině: Veřejná správa a komunikace s občany - příklad Aarhuské úmluvy
Název v anglickém jazyce: Public Policy and Communication with Citizens - The Aarhus Convention Case
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.05.2008
Datum zadání: 20.05.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:23.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.03.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK