Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úverová zmluva na kúpu a stavbu komerčných nehnuteľností
Název práce v jazyce práce (slovenština): Úverová zmluva na kúpu a stavbu komerčných
nehnuteľností
Název práce v češtině: Úvěrová smlouva na koupi a stavbu komerčních nemovitostí
Název v anglickém jazyce: Loan Agreement for Acquisition and Development of
Commercial Real Estate
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.05.2008
Datum zadání: 20.05.2008
Datum a čas obhajoby: 29.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.02.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:20.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2010
Oponenti: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK