Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní režim obchodníků s cennými papíry
Název práce v češtině: Právní režim obchodníků s cennými papíry
Název v anglickém jazyce: Legal regime of securities brokers
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2007
Datum zadání: 17.05.2007
Datum a čas obhajoby: 14.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2008
Oponenti: Ing. JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK