Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kinematika autového vhazování ve fotbale
Název práce v češtině: Kinematika autového vhazování ve fotbale
Název v anglickém jazyce: Kinematics of football's overhead throwing
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2007
Datum zadání: 07.05.2007
Datum a čas obhajoby: 28.04.2008 00:00
Místo konání obhajoby: KSH
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:21.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.04.2008
Oponenti: PhDr. Mario Buzek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK