Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Ošetřovatelská péče o nemocného se srdečním selháním - případová studie
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o nemocného se srdečním selháním - případová studie
Název v anglickém jazyce: Nursing Care of the Patient with Heart Failure
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.01.2008
Datum zadání: 04.01.2008
Datum a čas obhajoby: 24.04.2008 09:20
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.04.2008
Konzultanti: MUDr. Richard Fojt, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK