Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neutronový ozařovač
Název práce v češtině: Neutronový ozařovač
Název v anglickém jazyce: Neutron irradiator
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
.
Seznam odborné literatury
G.F.Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, New York, Toronto, Singapure,1979 1989.
W.R.Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag Heidelberg 1994.
http://www.geant4.org/geant4/
http://mcnp-green.lanl.gov/index.html
Předběžná náplň práce
Cílem práce je návrh ozařovacího zařízení, obsahujícího Pu-Be neutronový zdroj. Půjde o modernizaci dosavadního stacionárního zařízení. Nový ozařovač má být mobilní a má vystavovat obsluhu menší radiační zátěži než stávající zařízení. Těmto protichůdným požadavkům je možno vyhovět využitím vhodné skladby moderujících a stínících materiálů. Počítačové modelování chování neutronů a gama záření v ozařovači s cílem optimalizace této skladby je náplní práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK