Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Levý Hradec a počátky českého křesťanství
Název práce v češtině: Levý Hradec a počátky českého křesťanství
Název v anglickém jazyce: Levý Hradec and origin of czech christianism
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.03.2008
Datum zadání: 20.03.2008
Datum a čas obhajoby: 17.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2008
Oponenti: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK