Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řešitelnost zvýšení sezónního rozpočtu vybraného hokejového klubu
Název práce v češtině: Řešitelnost zvýšení sezónního rozpočtu vybraného hokejového klubu
Název v anglickém jazyce: Solvability of increase of the season´s budget in hockey club
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Malecha
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.03.2007
Datum zadání: 06.03.2007
Datum a čas obhajoby: 22.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Oponenti: Oponent B
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK