Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volný pohyb zboží ve vztahu k ochraně životního prostředí v judikatuře Soudního dvora Evropské unie
Název práce v češtině: Volný pohyb zboží ve vztahu k ochraně životního prostředí
v judikatuře Soudního dvora Evropské unie
Název v anglickém jazyce: Free Movement of Goods in Relation to the Protection of
Environment in the Case Law of the Court of Justice of the
European Union
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.03.2008
Datum zadání: 04.03.2008
Datum a čas obhajoby: 13.12.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.12.2010
Oponenti: JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK