Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hrabě Zinzendorf a období tříbení v Obnovené Jednotě bratrské
Název práce v češtině: Hrabě Zinzendorf a období tříbení v Obnovené Jednotě bratrské
Název v anglickém jazyce: Count Zinzendorf and a Period of Winnowing in the Renewed Unitas Fratrum
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2007
Datum zadání: 22.06.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK