Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální ekonomika v České republice
Název práce v češtině: Sociální ekonomika v České republice
Název v anglickém jazyce: Social economy in the Czech republic
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2006
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Mgr. Jiří Svoboda, DESS
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK