Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poslední směry české muzikoterapie
Název práce v češtině: Poslední směry české muzikoterapie
Název v anglickém jazyce: Recent trends in Czech music therapy
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:27.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.02.2006
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK470005)
Oponenti: PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK