Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kyberfeminismus a sexualita v kyberprostoru
Název práce v češtině: Kyberfeminismus a sexualita v kyberprostoru
Název v anglickém jazyce: Cyberfeminism and sexuality in cyberspace
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Štogrová Jedličková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2006
Oponenti: doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK