Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etické aspekty médií v moderním a postmoderním světě
Název práce v češtině: Etické aspekty médií v moderním a postmoderním světě
Název v anglickém jazyce: The Ethical Aspects of Media in Modern and Postmodern World
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.02.2008
Datum zadání: 14.02.2008
Datum a čas obhajoby: 14.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Josef Stracený, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK