Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
HPLC stanovení betamethasonu a chloramfenikolu s využitím alternativních stacionárních fází
Název práce v češtině: HPLC stanovení betamethasonu a chloramfenikolu s využitím
alternativních stacionárních fází
Název v anglickém jazyce: HPLC determination of betamethasone and chloramphenicol using alternative stationary phases
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.09.2007
Datum zadání: 11.09.2007
Datum a čas obhajoby: 30.11.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 30.11.2007
Oponenti: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK