Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Kolorektální karcinom, možnosti prevence a včasného záchytu
Název práce v češtině: Kolorektální karcinom, možnosti prevence a včasného záchytu
Název v anglickém jazyce: Colorectal cancer - ways to prevention and early detection
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: II.interní klinika (12-2INK)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Milan Kment, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2008
Datum zadání: 31.01.2008
Datum a čas obhajoby: 20.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.01.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:20.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK