Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Islandská zkušenost. Sonda do zvládání hromadných neštěstí a katastrof se zřetelem na psychosociální služby
Název práce v češtině: Islandská zkušenost. Sonda do zvládání hromadných neštěstí a katastrof se zřetelem na psychosociální služby
Název v anglickém jazyce: Icelandic experience. Disaster response with attention to the psychocial services
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Daniela Vodáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2008
Datum zadání: 31.01.2008
Datum a čas obhajoby: 25.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ing. Matěj Lejsal
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK