Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazyk polopřipravených mluvených projevů
Název práce v češtině: Jazyk polopřipravených mluvených projevů
Název v anglickém jazyce: Language of semi-prepared speech
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2008
Datum zadání: 13.02.2008
Datum a čas obhajoby: 15.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jan Daněk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK