Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvantifikace extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci u placentárních dysfunkcí
Název práce v češtině: Kvantifikace extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci u placentárních dysfunkcí
Název v anglickém jazyce: Quantification of extracellular nucleic acids in maternal circulation in placental dysfunctions
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2008
Datum zadání: 29.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2009
Oponenti: RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK