Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití ampérometrické detekce v HPLC stanovení oxidovatelných derivátů polycyklických aromatických uhlovodíků
Název práce v češtině: Využití ampérometrické detekce v HPLC stanovení oxidovatelných
derivátů polycyklických aromatických uhlovodíků
Název v anglickém jazyce: Amperometric detection in HPLC determination of oxidizable derivatives of
polycyclic aromatic hydrocarbons
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2008
Datum zadání: 24.03.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2009
Oponenti: prof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK