Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv pohybové léčby a edukace na pacienty s vertebrogenní poruchou v oblasti bederní páteře.
Název práce v češtině: Vliv pohybové léčby a edukace na pacienty s vertebrogenní poruchou v oblasti bederní páteře.
Název v anglickém jazyce: Effect of the motion therapy and the education in patients with disorder in lumbar region
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2008
Datum zadání: 25.01.2008
Datum a čas obhajoby: 06.05.2010 14:00
Místo konání obhajoby: katedra zdrTV a TVL
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 06.05.2010
Oponenti: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK