Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava a reakce 1,6-anhydro-1-thio-β-D-galaktopyranosy, jejich sulfoxidů a sulfonu
Název práce v češtině: Příprava a reakce 1,6-anhydro-1-thio-β-D-galaktopyranosy, jejich sulfoxidů a sulfonu
Název v anglickém jazyce: Preparation and reactions of 1,6-anhydro-1-thio-beta-D-galaktopyranose, its sulfoxides and sulfone
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2008
Datum zadání: 09.07.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Oponenti: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem je vypracování syntézy titulní sloučeniny a studium diastereoselektivní oxidace atomu síry . Dále bude studována možnost aktivace těchto sloučenin různými promotory a jejich využití jako glykosyldonorů.
???
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is synthesis of the title compound and diastereoselctive oxidation of the sulfur atom. Possible activation of these compounds with various promoters and their utilization as glycosyldonors will be studied.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK