Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antimutagenní účinek epigalokatechin galátu
Název práce v češtině: Antimutagenní účinek epigalokatechin galátu
Název v anglickém jazyce: Antimutagenic effect of epigallocatechin gallate.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiří Hochmann, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2007
Datum zadání: 15.11.2007
Datum a čas obhajoby: 28.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2009
Oponenti: prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK