Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití posilování ve fitness centru ve fyzioterapii
Název práce v češtině: Využití posilování ve fitness centru ve fyzioterapii
Název v anglickém jazyce: The Fitness Strength Training Application in Physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.12.2007
Datum zadání: 19.12.2007
Datum a čas obhajoby: 10.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2010
Oponenti: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK