Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení ekomorfologického stavu řícní sítě v urbanizované a příměstské krajině. Modelová studie Vinořského potoka.
Název práce v češtině: Hodnocení ekomorfologického stavu řícní sítě v urbanizované a příměstské krajině. Modelová studie Vinořského potoka.
Název v anglickém jazyce: Ecomorphological assessment of the river network in urban and suburban areas. Case study of the Vinor brook.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2008
Datum zadání: 21.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2008
Oponenti: RNDr. Václav Šípek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK