Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spiritualita a sociální práce
Název práce v češtině: Spiritualita a sociální práce
Název v anglickém jazyce: Spirituality and social work
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2007
Datum zadání: 05.10.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 05.10.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.10.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Olga Havránková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK