Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojem synthesis ve spisu De compositione verborum Dionýsia z Halikarnássu
Název práce v češtině: Pojem synthesis ve spisu De compositione verborum Dionýsia z Halikarnássu
Název v anglickém jazyce: On the concept of composition in the writing On literary composition of Dionysius of Halicarnassus
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2007
Datum zadání: 05.12.2007
Datum a čas obhajoby: 05.12.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.12.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK