Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klient substituovaný Buprenorfinem v doléčovacích zařízeních v kontextu skupinové psychoterapie
Název práce v češtině: Klient substituovaný Buprenorfinem v doléčovacích zařízeních v kontextu skupinové psychoterapie
Název v anglickém jazyce: Buprenorphin substituted client in aftercare services in group therapy context
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2007
Datum zadání: 03.12.2007
Datum a čas obhajoby: 11.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce A (B01638)
Oponenti: MUDr. Jan Bečka
 
 
 
Konzultanti: MUDr. Dušan Randák
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK