Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Implementace algoritmů pro zpracovaní obrazu na IBM Cell
Název práce v češtině: Implementace algoritmů pro zpracovaní obrazu na IBM Cell
Název v anglickém jazyce: Implementation of image processing algorithms on the IBM Cell
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Václav Krajíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.02.2008
Datum zadání: 26.02.2008
Datum a čas obhajoby: 07.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Oponenti: Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Josef Pelikán
Zásady pro vypracování
Řešitel nastuduje dostupnou literaturu a technickou dokumentaci o programování na architektuře IBM CELL BP. Naučí se ovládat rozhraní, prostředí a vývojové nástroje k vytváření programů pro architekturu Cell a její konkrétní implementaci (PS3, Cell BE simulátor, Cell blade server). Zjistí, prostuduje a ověřit její potenciál a možnosti pro paralelní počítání. Osvojí si různé návrhové vzory při programování Cellu (například jak řešit nesdílenou a značně kapacitně omezenou paměť).

Cílem této práce je vyzkoušet některé algoritmy (registrace, segmentace) zaměřené na zpracování lékařských dat (snímky z CT, MR, rentgenu), kde se typicky pracuje s velkými objemy dat a kde je potřeba relativně rychle získat výsledky, protože diagnozy je potřeba provádět na velkých počtech pacientu. Je vhodné provést srovnávací studii mezi implementací na klasické PC architektuře a architektuře Cell. A to nejen co se týče rychlosti, přesnosti, ale i složitosti kódu a způsobu návrhu algoritmů jako takových.
Seznam odborné literatury
SDK, Cell Broadband Engine resource center,
http://www.ibm.com/developer/power/cell

Cell Broadband Engine, Offical Documentation,
http://www-01.ibm.com/chips/techlib/techlib.nsf/products/Cell_Broadband_Engine

D.A. Bader, V. Agarwal, and K. Madduri: On the Design and Analysis of Irregular Algorithms on the Cell Processor: A case study on list ranking, 21th IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS), Long Beach, CA, March 26-30, 2007, http://www-static.cc.gatech.edu/~bader/papers/ListrankCell-IPDPS2007.pdf

D. P. Scarpazza, O.Villa and F. Petrini: Programming the Cell Processor, Web article at http://www.ddj.com/dept/64bit/197801624?pgno=1

D. P. Scarpazza, O.Villa and F. Petrini: Peak-Performance DFA-based String Matching on the Cell Processor, Proceedings 21st International Parallel and Distributed Processing Symposium, March 2007

G. Bueher, S. Parthasarathy: The Potential of the Cell Broadband Engine for Data Mining, Computer and Information Science Department, The Ohio State University, Technical Report 22, 2007, ftp://ftp.cse.ohio-state.edu/pub/tech-report/2007/TR22.pdf

S. Williams, J. Shalf, L. Oliker, S. Kamil, P. Husbands, and K. Yelick: The Potenial of the Cell Processor for Scientific Computing, In CF ?06: Proceedings of the 3rd conference on Computing Frontiers, pages 9?20. ACM Press, 2006.

Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods: Digital Image Processing (3rd Edition), Prentice Hall, 2007

Václav Krajíček: Měření objemu v 3D datech, Diplomová práce, MFF UK, 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK